14.05.2019
o meni.jpg
Vanja Tripković

Završila sam studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Tokom studija sticala sam znanja kroz neformalno obrazovanje pri raznim organizacijama iz Novog Sada. Kroz edukativne i kreativne radionice u udruženju MNRO Novi Sad i Novosadskom humanitarnom centru stekla sam iskustvo u radu sa grupom, upoznala različite kulture i načine na koji funkcionišu pojedinci i porodice. Radila sam sa decom sa smetnjama u razvoju u redovnim školama kao lični pratilac deteta i povremeni hranitelj. Od 2018. godine sam licencirani stručni saradnik - pedagog nakon što sam završila  pripravnički staž u osnovnoj školi „Mihajlo Pupin „ u Veterniku.

Od 2017. godine u Ubuntu i Savetovalištu NSHC radim savetovanje i psihoterapiju, edukativni radioničarski rad i držim trening emocionalne pismenosti. Od 2019. godine radim kao saradnik u centru za edukaciju i odvikavanje od kockanja (Herc Time). Posebno me interesuje rad sa grupom, grupna dinamika i lični razvoj pojedinca kroz razmenu iskustava sa drugima. Iako smatram da u kontaktu sa drugima rastemo ponekad je kombinacija sa individualnim savetodavnim radom dobitna kombinacija za pojedinca. Završavam edukaciju za Savetnika transakcione analize i edukaciju iz Relaciono – integrativne transakcione analize.

 

Lično volim razne pristupe i tehnike u radu, koristim naučeno za razrešenje ličnih kriza i teškoća, volim da se susrećem sa mentorima i kolegama različitog primarnog obrazovanja i psihoterapijskih pravaca. Za lični razvoj često se okrećem art terapiji, porodičnim konstelacijama i homeopatiji. Sva saznanja koristim u radu sa drugima, rado preporučujem stručnjake u ovim oblastima onome kome ovakav pristup odgovara. Pored ličnog razvoja interesuje me razvoj organizacija i grupa kroz usmeravanje razvoja pojedinca, uspostavljanje ravnoteže između ciljeva organizacija i motivacije i ciljeva pojedinca koji doprinosi organizaciji. Zadovoljstvo u radu i svoju primarnu ulogu u svim aktivnostima vidim kao podsticanje razvoja potencijala pojedinaca kao i timova usmerenih na ostvaranje humanih ciljeva .