Autor: Vanja Tripkovic 03.05.2019 Kategorija: Aktivnosti

Iskustveno edukativne radionice

 

Radionica predstavlja interaktivni oblik učenja, pri čemu je naglasak na učenju praktičnih veština kroz iskustvo koje pojedinci stiču na samoj radionici. Iako edukativne radionice imaju teorijsku potkrepljenost one nisu predavanja o određenoj temi. Naučne činjenice koje se koriste na radionicama su samo alat za razumevanje specifičnih veština koje učesnici spontano usvajaju kroz interakciju sa drugim učesnicima i voditeljem radionice.

Radionice su koncipirane tako da se prvih sat vremena bavimo određenom temom kroz diskusiju zatim u drugom satu radimo praktične vežbe kroz koje učesnici dobijaju odgovore na pitanja šta je za njih važna promena i kako da je realizuju.

Neke od tema kojima ćemo se baviti : neprijatne emocije; otpornost na stres; izbor profesije; izbor partnera; proces tugovanja; odnos prema hrani; ljutnja,kritika i konflikti;  poruke koje nam šalje bolest; stilovi učenja; emocionalno vezivanje; vreme za sebe; odlaganje; sagorevanje (burnout); zabrinutost i anksioznost; strah od gubitka kontrole ; strah od neuspeha; trauma;

 


 

Ciljevi radionica:

 

·        bolje razumevanje sebe i drugih ljudi

·        jačanje otvorene i direktne komunikacije sa drugima

·        razumevanje emocionalnih reakcija

·        promena neuspešnih obrazaca ponašanja

·        jačanje samopouzdanja i samopoštovanja

·        uzimanje aktivnog učešća u kreiranju vlastitog života

·        očuvanje mentalnog zdravlja

 

Najava radionica:

Emocionalna regulacija

 

Svi se nekada osećamo kao da nosimo teret sa sobom, kao da nam se "skupilo" ,da nam je previše. Međutim kada znamo da regulišemo emocije onda kada se one jave nećemo često biti u situaciji da nas emocija preplavi.

Na radionici odgovaramo na pitanja:

Koji su to važni događaji uticali na nas?Kako da ih osvestimo?

Koja naša uverenja su uticala da se osećamo "loše"?

Koje emocije smo zadržali i kako da ih otpustimo?

Šta znači regulisati emociju koju trenutno osećamo ?

Koje su univerzalne tehnike i alati koje sami možemo da koristimo a kada je važno da se javimo stručnom licu za podršku?

O ovoj temi razgovaramo na radionici 23.10.2022. , 18-20:30h 

Prijave na :
[email protected]
0603212787

Cena :1500rsd